SEVİYE 1 ENGELLİ DALICI EĞİTİMİ (ED1)

TSSF/CMAS SEVİYE 1 ENGELLİ DALICI EĞİTİMİ

Engel durumuna göre TSSF engelli dalıcı teorik eğitimi gereklerini yerine
getirebilen, su altında başkasının yardımı olmadan donanımlı dalışı
gerçekleştiremeyen, su altında oluşabilecek muhtemel acil durumlarda kendisine
ve dalış eşine yardımcı olamayacak durumda olan engelli dalıcıdır.
Katılım Koşulları :
14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin imzalı onay belgesi.
Engelli Dalıcı Dalış Talimatının 22. Maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine
getirmek.
Federasyona bağlı bir engelli dalıcı eğitmeni (EDE) ve engelli dalıcı eğitmen
asistanı (EDEA) olmak kaydı ile en fazla 5 (beş) metre derinliğe kadar dalış
yapabilir. Gece dalışı yapamaz.
Eğitim: 9 Saat teorik ders, havuz eğitimi ve deniz çalışmaları.
Gerekli Belgeler :  Kayıt formu ve sağlık beyan formu. 2 adet vesikalık fotoğraf ve
nüfus cüzdan fotokopisi

WhatsApp chat